Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Gain tối đa trước khi hú ?

Bàn tiếp về hú : Maximum gain before Feedback ? làm sao để biết được giới hạn cuối cùng khi chỉnh gain mà không bị hú nhỉ ?
ác cứ nâng âm lượng cả hệ thống lên đến lúc bắt đầu xuất hiện hú rít đi, thì mức âm lượng nhỏ hơn một chút sẽ là giới hạn cuối cùng.