Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

âm thanh, ánh sáng tại TP HCM

giới thiệu những công nghệ, thiết bị mới nhất trong lĩnh vực nghe nhìn, âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.