Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Nuendo 3

Cho đến hiện nay phần mềm Nuendo của hãng Steinberg được xem là phần mềm tốt nhất dành cho thu âm bằng PC.

Lưu ý: phần mềm này rất kén sound card, chỉ chạy trên các sound card chuyên dụng của các hãng âm thanh chuyên nghiệp: M-Audio, Audiotrak, Lexicon, Alesis...


Bài 1: Tiếp cận Nuendo 3

Bước 1: Mở Nuendo

Attached Image: nuendo1.JPG
1: Thanh menu của Nuendo 3
2: Thanh điều khiển cua Nuendo 3

Bước 2: Tạo Project thu âm mới
 • File >> New (Ctrl +N)
Attached Image: nuendo2.JPG
 • Click OK
 • Click Create để tạo thư mục mới chứa Project hoặc chọn thư mục hiện có để lưu project.
Attached Image: nuendo3.JPG

Bước 3: Save Project và đặt tên
 • Nhấn Ctrl + S để save và đặt tên cho project
Attached Image: nuendo4.JPG

Bước 4: Tạo Audio Track mới
 • Click phải vào cột thứ 2 như hình bên dưới
 • Chọn Add Audio Track
Attached Image: nuendo5.JPG
 • Chọn Stereo | lưu ý thu giọng ca có thể chọn mono
Attached Image: nuendo6.JPG
 • Chọn OK
Bước 5: Đặt tên cho Audio Track
 • Double Click lên dòng chữ Audio 01 trên track rồi sửa lại như hình dưới
Attached Image: nuendo7.JPG

Bước 6: Import Audio playback - đưa nhạc playback vào Nuendo
 • File >> Import >> Audio File
Attached Image: nuendo8.JPG
 • Chọn playback cần dùng nhấn OK
Attached Image: nuendo9.JPG
 • Check vào dòng: Copy File to Working Directory // để lưu file vào thư mục audio của project
Attached Image: nuendo10.JPG
 • Click OK
Bước 7: Nghe thử đoạn nhạc
 • Click lên nút Play (mũi tên trỏ sang phải) hoặc nhấn "Space Bar" (khoảng trắng) để nghe thử đoạn nhạc
Attached Image: nuendo11.JPG

Bước 8: Tạo track dành cho thu giọng hát chính
 • Làm như bước 4 và 5 (lưu ý chọn Mono cho thu ca)
 • Đặt tên track là Main Vocal
Attached Image: nuendo12.JPG

Bước 9: Bắt đầu tiến hành thu âm
 • Nhấn nhút Rec trên track Main Vocal cho nó thành màu đỏ
Attached Image: nuendo13.JPG
 • Sau đó nhân nút Rec trên thanh điều khiển để bắt đầu thu
Attached Image: nuendo14.JPG
 • Nhấn Space Bar (khoảng trắng) hoặc nút Stop để ngừng thu.
Attached Image: nuendo15.JPG

Bước 10: Thu chồng và sửa lại câu hát
 • Rê chuột chọn thanh thời gian vào trước câu hát cần sửa một đoạn
 • Nhất play để cho ca sĩ nghe nhạc và hat theo
Attached Image: nuendo16.JPG
 • Nhấn Rec ngay khúc cần sửa
 • Nhấn Space Bar sau câu hát cần sửa
Attached Image: nuendo17.JPG
 • Năm kéo đoạn hát mới sao nối tiếp ngay sau đoạn hát cũ.
Attached Image: nuendo18.JPG

Bước 11: Nghe lại toàn bộ câu hát vừa thu
 • Nhấn nút trả về phút đầu tiên của bài hát
 • Nhấn Space Bar để nghe lại

Kết thúc bài 1, với bài này bạn có thể tự bấm máy hiệu chỉnh để thu ca.

Bài 2 sẽ hướng dẫn các bạn mix âm thanh giữa các track và sử dụng một số hiệu ứng effect.