Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Hướng dẫn cập nhật bài hát bằng USB vào đầu hát Karaoke Việt KTV
    Rất nhiều khách hàng có thắc mắc với chúng tôi về cách thức cập nhật 1 bài hát từ ngoài vào đầu máy Karaoke Việt KTV (bài hát download từ trên mạng, bài hát lấy từ đĩa DVD, VCD...), bài viết dưới đây xin hướng dẫn bạn cách làm.

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BÀI HÁT
  1. Bạn phải Format USB của bạn định dạng FAT32. Chỉ sử dụng được dạng USB chuẩn (các loại USB cắm dạng đầu đọc có thể không dùng được)
  2. Sau khi Format xong, bạn tạo 1 thư mục trong USB có tên là “vod” (chữ thường)
  3. Tiến hành Copy bài hát bỏ vào thư mục “vod” vừa tạo. Tiến hành đánh số của file dữ liệu:
Ví dụ : 66****.dat. Trong đó : 66 là thư mục bài hát sẽ được cập nhật vào. Còn 4 số sau là không được trùng lặp với các số đã cập nhật trước đó, vì đó là tên file khi hệ thống cập nhật vào. Nếu trùng tên file đã cập nhật lần trước. Thì quá trình cập nhật sẽ xẩy ra lỗi)
  1. Tiến hành tạo 1 file có vod.txt có thuộc tính mã (UTF-8)
Mở file vod.txt vừa tạo xong. Nhập nội dung dữ liệu thành 1 hàng. Mỗi nội dung được cách nhau bởi 1 dấu chấm phẩy (;). Nội dung được trình bày như sau :
1)     Tên bài hát
2)     Tên ca sỹ
3)     Số từ của tên bài hát 1 - 10 nếu thấy vượt quá 10, thì chỉ nhập là 10
4)     Mã phiên âm lấy âm đầu của tên bài hát. Tối đa là 5 chữ cái
5)     Mã số của bài hát (6 số, được bắt đầu là 66****)
6)     Phân loại theo ngôn ngữ :
                1 - Vietname                    2 - English                   3 - China
                4 - Japan                           5 - Korea                      6 – Other
7)     Kênh ngắt lời : Nếu là VCD thì vế trái nhập là 2, vế phải nhập là 3. Còn DVD trái nhập 0, hoặc phải nhập là 1.
8)     Thể loại bài hát:
               1 - Love Song                               2 - Arm Song              3 - Child Song
               4 - Brithday                                  5 - Hot Song               6 - Dance
               7 - Disco   8 - Bless Song 9 - Film             10 - Chinese comic dialogue
(chỉ cần nhập mã số tương ứng trên. Mỗi mục thông tin của bài hát không cần khoảng trống. Khi dữ liệu và cập nhật phải chính xác, nếu không sẽ xẩy ra trường hợp vào mục ca sỹ sẽ không chọn được bài hát)

9)     Âm lượng của bài hát (từ 1 đến 100)
  1. Để bắt đầu tiến hành cập nhật bài hát vào hệ thống. Bạn bật Box lên, chọn vào mục “Main menu”. Trên điều khiển nhấn phím số “5” để vào mục “quản lý”. Sau đó, bạn chọn vào mục “System”. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu (mật khẩu là : 000000 <6 số 0>, rồi nhấn Enter để xác nhận quyền truy cập)
      Sau đó bạn vào mục “Song DB” bằng cách nhập phím số “7” trên điều khiển. Tiếp theo chọn mục “Add new...” bằng phím số “1” trên điều khiển.
      Sau khi cập nhật hoàn tất. Bạn phải tắt máy đi, và bật lại đầu máy VOD thì bài hát mới được cập nhật mới hiện thị.
Ví dụ cụ thể :
ANH CỨ BỎ MẶC EM;J8687;5;ACBME;661196;1;2;1;80

Lưu ý: Đối với đầu 3.0, các bạn thêm ;1 vào cuối cùng để đầu 3.0 có thể cập nhật bài hát
Ví dụ: ANH CỨ BỎ MẶC EM;J8687;5;ACBME;661196;1;2;1;80;1

Bài hát phải được đặt tên theo mã số, và có đuôi file là maso.dat. Bài hát phải được để trong thư mục vod của USB