Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Tụ song song, nối tiếp - Ứng dụng của tụ.Nội dung : Tụ điện đấu nối tiếp , Tụ điện đấu song song, Một số ứng dụng của tụ điện trong mach.
     1 . Tụ điện mắc nối tiếp .
  •    Các tụ điện mắc nối tiếp có điện dung tương đương C tđ được tính bởi công thức  : 1 / C tđ =  (1 / C1 ) + ( 1 / C2 ) + ( 1 / C3 )
  • Trường hợp chỉ có 2 tụ mắc nối tiếp thì C tđ = C1.C2 / ( C1 + C2 )
  •  Khi mắc nối tiếp thì điện áp chịu đựng của tụ tương đương bằng tổng điện áp của các tụ cộng lại. U tđ = U1 + U2 + U3
  • Khi mắc nối tiếp các tụ điện, nếu là các tụ hoá  ta cần chú ý chiều của tụ điện, cực âm tụ trước phải nối với cực dương tụ sau:


Tụ điện mắc nối tiếp & tụ điện mắc song song   
   2 . Tụ điện mắc song song.
  •   Các tụ điện mắc song song thì có điện dung tương đương bằng tổng điện dung của các tụ cộng lại .  C = C1 + C2 + C3
  • Điện áp chịu đựng của tụ điện tương tương bằng điện áp của tụ có điện áp thấp nhất.
  • Nếu là tụ hoá thì các tụ phải được đấu cùng chiều âm dương.
 3. Ứng dụng của tụ điện .   Tụ điện được sử dụng rất nhiều trong kỹ thuật điện và điện tử, trong các thiết bị điện tử, tụ điện là một linh kiện không thể thiếu đươc, mỗi mạch điện tụ đều có một công dụng nhất định như truyền dẫn tín hiệu , lọc nhiễu, lọc điện nguồn, tạo dao động ..vv...
  Dưới đây là một số những hình ảnh minh hoạ về ứng dụng của tụ điện.
  * Tụ điện trong mạch lọc nguồn.


Tụ hoá trong mạch lọc nguồn.
  • Trong mạch lọc nguồn như hình trên , tụ hoá có tác dụng lọc cho điện áp một chiều sau khi đã chỉnh lưu được bằng phẳng để cung cấp cho tải tiêu thụ, ta thấy nếu không có tụ thì áp DC sau đi ốt là điên áp nhấp nhô, khi có tụ điện áp này được lọc tương đối phẳng, tụ điện càng lớn thì điện áp DC này càng phẳng.
   * Tụ điện trong mạch dao động đa hài tạo xung vuông.


Mạch dao động đa hài sử dụng 2 Transistor
  • Bạn có thể lắp mạch trên với các thông số đã cho trên sơ đồ.
  • Hai đèn báo sáng sử dụng đèn Led  dấu song song với cực CE của hai Transistor, chú ý đấu đúng chiều âm dương.