Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators

Image
http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators


Decibel

- Tăng +3 dB ,Gấp 2 lần công suất , điện áp tăng 40%
- Tăng +6 dB ,gấp 4 lần công suất ,điện áp tăng 100%
- Tăng +10 dB, Gấp 10 lần công suất ,điện áp tăng 300%


Cách tính Ohm nhá:

1/ Nếu bạn mắc song song:
Tổng trở loa 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 ...

Nhưng vì, hầu hết chúng ta dùng loa 8 Ohm, nên có thể đơn giản công thức tính như sau :

2 cái : 8/2 = 4 ohm
3 cái : 8/3 = 2,6666 ohm
4 cái : 8/4 = 2 ohm

Còn nếu muốn tính nhiều loại ohm, lẻ số loa thì cứ theo công thức bên trên, nhưng nhớ là bạn phải qui đồng mẫu số đó nhe.

2/ Nếu bạn mắc nối tiếp:
Tổng trở loa = R1+R2 + ... (Cứ lấy tất cả Ohm cộng với nhau)

Ví dụ :
8 + 8 = 16 Ohm

CHÚ Ý :

1/ Không bao giờ dùng power trong chế độ 2 Ohm- cho dù power có thể - vì rất nguy hiểm cho cả loa lẫn power. Tại sao ?
Power chạy 2 ohm rất nóng, dễ cháy

2/ Nếu muốn đấu chung với nhau, phải dùng chung 1 lọai loa : cùng tổng trở, cùng công suất.