Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Thông tin về file "BSB-Show me the meaning of being lonely.MP3" của tôi:
Duration: 0:03:57
Type: MP3 Format Sound
Bit Rate: 128kbit/s
Protected: No
Size: 3.61 MB

Trừ thông số Bit Rate hơi khó hiểu, các thông số còn lại đơn giản với tất cả mọi người.
Bài này xin giải thích về thông số Bit Rate.

Chúng ta hiểu nôm na rằng Bit Rate càng cao, chất lượng âm thanh thu được càng tốt. Và đúng như vậy. Nhưng tại sao? Đơn vị của Bit Rate hé mở chút manh mối: Số bit trong một giây dùng để mã hóa âm thanh càng cao thì phần âm thanh mất đi trong quá trình nén MP3 càng ít và âm thanh càng trung thực. Nhưng để hiểu rõ vấn đề này, ta cần hiểu quá trình hình thành những file nhạc số như MP3.
 Đầu tiên tín hiệu âm thanh liên tục (continuous) được lấy mẫu (sampled) để trở thành tín hiệu rời rạc (dícrette signal). Số lần lấy mẫu trong một giây được gọi là tần số lấy mẫu và đo bằng đơn vị Hz.
Sau đó tín hiệu rời rạc được lượng tử hóa (quantized) thành tín hiệu số (digital signal). Để chỉ mức độ lượng tử hóa, người ta dùng đơn vị  bit, là số bit dùng để mã hóa một mẫu.
Và đơn vị Bit Rate được tính toán từ đây. Với chuẩn Audio CD, tần số lấy mẫu là 44100 Hz và lượng tử hóa 16 bit thì số bit cần để mã hóa âm thanh trong một giây là 441000 mẫu x 16 bit mỗi mẫu x 2 kênh = 1378.125 kbit/s = Bit Rate.
Rõ ràng, tần số lấy mẫu càng cao, số bit lượng tử hóa càng cao (tức là Bit Rate càng cao) thì âm thanh càng trung thực.