Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

MIDI/WAV Player

 Giới thiệu
Martik MIDI/WAV Player là ứng dụng nhỏ, đơn giản mà có thể chơi các tập tin MIDI, WAV, và Segment. Chương trình rất dễ sử dụng với giao diện trực quan. Bạn cũng có thể tăng hoặc giảm tốc độ chơi, bật/ tắt và điều chỉnh hiệu ứng âm thanh 3D và hiệu ứng tiếng vang.
(theo Softpedia