Trên thế giới hiện nay có 4 phần mềm chính dùng để hoà âm tự động đó là: phần mềm Band-in-a-Box của hãng PGMusic, Mỹ (http://www.PGMusic.com), phần mềm Jammer Sound Maker của hãng SoundTrek, Mỹ (http://www.SoundTrek.com), phần mềm XGWorks của hãng Yamaha, Nhật Bản (http://www.Yamaha.com) và Midi Utility của Việt Nam (http://www.MidiUtility.com).

Các phần mềm này đều dành cho những người không chuyên và ko có điều kiện phối khí ^^ Việt Nam mình cũng đã có phần mềm phối khí riêng ^^
Phần mềm này được bán trên web của microsoft ^^ với giá 99,99$ ^^ Tuy nhiên ở Việt Nam phần mềm này (có bản quyền đàng hoàng) được bán với giá khá mềm, phù hợp với nhiều tầng lớp là 300k Do đó ai có điều kiện thì mua để ủng hộ nhá!

Thiết kế và lập trình: Nguyễn Anh Kiệt & Trần Việt Hưng

Cố vấn âm nhạc: Nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang, Lưu Trung Hiếu

Bản quyền của: KH Midi Music

All rights reserved

Phần mềm Midi Utility được thiết kế để dùng: như một Hệ Thống Hòa Âm Tự Động hoặc/và Hệ Thống Tự Động Tạo Âm Nhạc, dễ dùng cho mọi người. Người dùng không cần phải có (và không cần phải biết sử dụng) đàn organ điện tử, do vậy không cần thao tác gì trên organ khi tạo hòa âm với phần mềm Midi Utility.
Chạy trên: mọi hệ điều hành Windows 32 bits.
Chuẩn midi: General Midi (GM).
Đầu vào cho Midi Utility: là một file midi của người dùng tạo ra, kiểu 0 hoặc kiểu 1. File này dùng để chứa các nốt giai điệu đầu vào cùng với các thông điệp điều khiển midi và các thông điệp điều khiển tốc độ cho giai điệu. Giai điệu có thể là Đơn Âm, hoặc Đa Âm (hợp âm).
Đầu ra (Kết quả hòa âm): là một bài midi chuẩn kiểu 1 (*.mid), hoặc là một tệp dữ liệu riêng của Midi Utility (*.mus); Và bảng kê các hợp âm đã được dùng khi hòa âm.
Các kênh midi được sử dụng: các kênh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kênh 1 được dùng cho giai điệu đầu vào, các kênh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 được dùng cho dữ liệu hòa âm tự động của các nhạc cụ, kênh 10 được dùng cho dữ liệu hòa âm tự động của bộ trống. Toàn bộ dữ liệu trên các kênh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 được phần mềm Midi Utility tạo ra khi hòa âm.
Có hỗ trợ tự động cho việc: tìm giọng (keys) cho giai điệu đầu vào, chọn tiến trình chuyển đổi hợp âm với số điểm chuyển giọng không hạn chế, chọn chế độ hòa âm của các nhạc cụ trong từng nhịp, tạo phần dẫn nhập, tạo phần kết, tự động lấp các khoảng nghỉ giữa các câu/đoạn nhạc, dồn trống, chuyển đổi kiểu hòa âm, điều khiển bàn đạp sustain, điều khiển âm lượng tham gia hòa âm của các nhạc cụ,...
Người dùng có thể can thiệp bằng tay (theo ý muốn riêng của mình): tất cả các mục nói trong phần hỗ trợ tự động, và thêm khả năng điều chỉnh style (kiểu hòa âm) như: file dữ liệu cần dùng cho hòa âm; mã nhạc cụ, âm lượng, chế độ hòa âm của các nhạc cụ trong mỗi style đã chọn, cho riêng từng đoạn trong toàn bộ bản hòa âm.
Số style data hiện có: hơn 800.
Số style data có thể dùng tối đa cho một bài: tới 5 style data.
Số điểm chuyển đổi style tối đa trong một bài: không giới hạn (= số nhịp của bài).
Độ đa âm (độ phức tạp) tạo được trong bài midi đầu ra: tới 128 nốt chơi cùng một lúc.
Chiều dài tối đa của một bài: khoảng 250 nhịp.
Các kiểu nhip được hỗ trợ: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Kiểu 2/4 không được khuyến cáo sử dụng, hãy dùng kiểu 4/4 để thay thế (Xem thêm phần "Q & A (Hỏi và Đáp)").
Các điệu thức (giọng, gam, key) được hỗ trợ: mọi điệu thức mà hóa biểu có số dấu '#' (thăng) từ 0, 1,... , đến 7; hoặc số dấu 'b' (giáng) từ 1, 2,..., đến 6.
Các nhạc cụ được hỗ trợ: tất cả 128 nhạc cụ (hoặc âm thanh môi trường) với mã số qui định theo chuẩn General Midi. Mỗi nhạc cụ trong một style có thể hòa âm ở 5 chế độ: Normal (Thông Thường), Normal-Sustained (Thông Thường có thêm tự động điều khiển bàn đạp sustain), Soft (Êm), Soft-Fantasized (Êm, fant), Soft-Sustained (Êm có thêm tự động điều khiển bàn đạp sustain).
Các bộ trống được hỗ trợ: tất cả các bộ trống có trong Bộ Âm Thanh Mẫu (SoundFont) mà người dùng đang sử dụng. Bộ trống trong mỗi style có thể hòa âm ở hai chế độ: Normal (0 = Thông Thường), Soft (1 = Êm).
Chất lượng âm thanh của nhạc cụ và bộ trống: như khả năng hỗ trợ của Bộ Âm Thanh Mẫu mà người dùng đang sử dụng. Khi dùng với Bộ Âm Thanh Mẫu JnsGm.sf2, 21MB, phần mềm Midi Utility tạo ra âm nhạc có chất lượng như đĩa nhạc Audio CD chất lượng cao nhất.

Ko biết đây có chưa nhé

Link trang down http://www.midiutility.com/default.a...=01&Tieng=Viet