Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

phần khuyếch đại âm thanh có chỉnh Bass, Tress, Echo