Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

PS15-R2 SYSTEM RS15

PS15-R2 SYSTEM RS15
RS15

 RS15 RS15 RS15
RS15 là sản phẩm đầu tiên của NEXO được cấp bằng sáng chế công nghệ RAY SUB. Bao gồm một bộ chuyển đổi 15 inch đáp ứng tần số 35Hz - 200Hz trong chế độ đa hướng hoặc 150Hz-35Hz trong chế độ định hướng và sự nhạy cảm của 105db SPL, RS 15 giới thiệu tính linh hoạt không thể phủ nhận để cài đặt và lưu diễn.

RS15 không phải đối xứng cùng một hướng trong khi ở chế độ đa hướng và chế độ định hướng. Trong chế độ định hướng, hông RS15 hoạt động như mặt trước và mặt sau của tủ
Như vậy, RS15 định hướng tần số thấp (LF) và tần số cực thấp (VLF) truyền năng lượng chỉ từ chỉ một vòng khép kín hơn là từ mặt trước. Việc này được duy trì bất kể chóp loa được đặt ở phía bên hoặc bên trên.
RS15 Tính năng sản phẩm
Components
2 x 15” (38cm) long excursion neodymium 8Ω drivers
Height x Width x Depth
454 x 564 x 1074mm ( 17.9” x 22.2” x 42.3” ) without accessories
Shape
Rectangular
Weight
Net Weight without accessories 52Kg (115 lbs)
Connectors
2 x NL4MP SPEAKON 4 pole (In & Through)
Construction
Baltic birch ply finish with structured black coating.
Dark grey carpet finish also available.
RS15 WITH NX242-ES4 TD CONTROLLER OR NXAMP SYSTEM SPECIFICATION
Omni Mode
 
Frequency Response @ -3db [a]
35Hz - 100Hz
Usable Range @ -6db [a]
35Hz - 250Hz
Sensitivity 1W @ 1m [b]
105dB SPL Nominal
Peak SPL @ 1m [b]
136 – 139dB Peak (2x700W to 2 x 1200W/8Ω)
Dispersion
Omni & Directional pattern over the entire useable bandwidth depending on the NX242 or NXAMP TDcontrollers setup. (two channels of the NX242ES4 or NXAMP are required to process directional setups)
Directivity Index [c]
1.5<3db<="" td="">
Crossover Frequency: NX242 or NXAMP TDcontrollers preset dependent
From 80Hz to 200Hz
Nominal Impedance
2 x 8Ω
Recommended Amplifiers
1 amplifier channel is required for omni mode operation, rated at 1400 to 2400 Watts into 4Ω
SYSTEM OPERATION
Electronic Controller
GEOS12 Analogue TDController, NX242ES4 Digital TDController & NXAMP Powered Digital. TDController presets are precisely matched to RS15 and include sophisticated protection systems. Using RS15 without a properly connected NEXO TDController will result in poor sound quality and can damage components.
Speaker Cables
1-/1+ = Right or Rear
2-/2+ = Left or Front
RS15 must use separate cables to the main system
Accessories
Bumper – Flying Plates – Handles - Dolly- Wheels – Push Pins
Rigging System [d]
Please refer to the user manual before any operation.