Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Hình ảnh tại buổi Training Avolites


Ngày 7 – 11 tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Avolites phối hợp với Fantasies tổ chức buổi training đào tạo cách sử dụng bàn điều khiển ánh sáng Avolites thế hệ mới, sử dụng hệ điều hành Titan. Tại buổi training này, mọi người được sự hướng dẫn của Mr. Luke Kou kỹ sư của Avolites đến từ Anh, tận tay sử dụng và khám phá các tính năng của Tiger Touch, Pearl Expert. Buổi training thu hút các kỹ thuật viên ánh sáng đến từ các công ty âm thanh ánh sáng, các nhà hát, đài truyền hình trong nước.