Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Nuforce – Audio Concept Album


Nuforce – Audio Concept Album

Written by TopAV Team 
Hãng Nuforce  vừa phát hành Testing Album gồm 16 bài dưới dạng file audio chất lượng cao ( WAV/FLAC/WMA/Apple Lossless, 4608 Kbps / 96KHz) và cho phép người dùng tải miễn phí ở địa chỉ dưới đây.
nuforce Nuforce – Audio Concept Album
Danh mục các bài test trong album:
1.         Drum Dynamics,  
2.         Cello Tonality
3.         Piano Tonality
4.         Jazz Plucked Bass  
5.         Classical Plucked Bass
6.         Vocal Tonality
7.         Asian Flute
8.         Binaural Tonality
9.         Complex Tonal Resolution
10.       Outdoor Ambience
11.       Outdoor spaciousness
12.       Harmonic Group Unity
13.       Tonal Delicacy
14.       Complex Tonal Purity
15.       Ensemble Power
16.       Exotic Percussion
TopAV (theo nuforce.com)