Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Sound Level & Loudness


Sound Level & Loudness

-        Đáp tuyến tần số thay đổi khi cường độ âm thanh thay đổi ( Loudness contours ).
-        Tai của chúng ta nghe rất nhạy trong khoảng 2KHz – 6KHz và ngược lại ở những tần số cự thấp ( 100Hz trở xuống ) và tần số cực cao ( 8KHz trở lên ) tai lại nghe kém.
Chúng ta hiệu một cách đơn giản rằng:-        Cân bằng âm vực cho hệ thống ( điều chỉnh bass, treble ) phải đúng theo cường độ thật của thể loại chương trình mà ta phục vụ.
-        Khi chơi ở những cường độ khác không được cân chỉnh lại, hoặc nếu như thực sự cần phù vụ nhu cầu ta cần chọn một giảm pháp tạm thời nào đó mà ta có thể dễ dàng trả lại đáp tuyến của chương trình chính.
-        Điều quan trọng là tai ta được xem nhưng một thiết bị cuối cùng trong một hệ thống âm thanh mà nó có thể điều chế lại lần cuối tất cả những gì ta đã làm, đã cân chỉnh cho hệ thống, do đó hiểu được những qui luật và cảm nhận của lỗ tai giúp ta có thể nhanh chóng hơn trong công việc cân chỉnh.
-        Sự khác nhau cơ bản giữa Sound Level và Loudness là: Sound Level phản ánh cường độ vật lý của âm thanh, cái mà ta có thể tăng giảm bằng Gian, bằng Volume, còn Loudness là cường độ trong sự cảm nhận của lỗ tai như một tín hiệu tuy đã clip đèn trong channel của mixer có khi ta vẫn còn nghe nhỏ, nhưng khi có một tín hiệu chưa đủ lớn trong đèn báo mà thực tế ta đã nghe nó trổi lên hẳn trong nền nhạc từ lâu rồi.