Adobe Master Collecion CS4 KEYGEN

Hướng dẫn:
Đây là bộ Kegen+Activation cho tất cả các sản phẩm thuộc họ CS4 của Adobe, việc thực hiện khá đơn giản như sau

1. Tải về và giải nén ta sẽ được 2 file: Adobe.CS4.Master.Collection x86-x64.Activation.Client.v4.0-by_P!mPdOG.exe và Adobe Master Collecion CS4 KEYGEN by P!mPdOG.exe

2. Cài đặt sản phẩm bất kỳ thuộc họ CS4, với chọn lựa Trial, lưu ý không điền Serial.

3. Sau khi cài hoàn tất, chạy file Adobe.CS4.Master.Collection x86-x64.Activation.Client.v4.0-by_P!mPdOG.exe để Active, mặc định đường dẫn là C:\, nếu các bạn cài Win ở phân vùng khác thì chọn lại phân vùng đó (D:\ chẳng hạn), lưu ý chỉ chọn phân vùng cài (C:\, D:\), không chọn thư mục và ấn nút Activate CS4 Master Collection

4. Chạy Adobe Master Collecion CS4 KEYGEN by P!mPdOG.exe để lấy Serial đăng ký khi chương trình của bạn yêu cầu.
DOWNLOAD