Bộ 3 đĩa đặc biệt cùa hãng đĩa FIM- First Impressions Music đc ghi trên công nghệ đĩa XRCD 24bit chất luợng tối đa.
CD 1:
Part 1: http://www.mediafire.com/?zqtawfqxxgn
Part 2: http://www.mediafire.com/?ljwniwlzdjl
Part 3: http://www.mediafire.com/?dmkblczqvoe
Part 4: http://www.mediafire.com/?msljjf2idmp
Part 5: http://www.mediafire.com/?0hksv9ng1tt
Part 6: http://www.mediafire.com/?vcoz9j0uwx2
Part 7: http://www.mediafire.com/?4wmy0ltgd0s
CD2:
Part 1: http://www.mediafire.com/?ndwdnumgml2
Part 2: http://www.mediafire.com/?ohmysvqh4zt
Part 3: http://www.mediafire.com/?k1vx2djvmwz
Part 4: http://www.mediafire.com/?nbvm6rlaocm
Part 5: http://www.mediafire.com/?vdmjmgpodz2
Part 6: http://www.mediafire.com/?mannmn2dhe5
CD3:
n
Part 1: http://www.mediafire.com/?zt02ngjcyek
Part 2: http://www.mediafire.com/?mzglkpvlzlg
Part 3: http://www.mediafire.com/?nsxdh2ewybc
Part 4: http://www.mediafire.com/?fzwlartp2dm
Part 5: http://www.mediafire.com/?z0v2hm2cbsy
Part 6: http://www.mediafire.com/?h0rpymvnsiq
Part 7: http://www.mediafire.com/?snioaznx0te

- Đĩa test nổi tiếng của hãng Tri Angle: Musique

Link: Tối e up lại vì link hỏng hichic

- 1 CD test Vocal với những giọng ca Nam rất tuyệt vời
CD Master Female Audiophile 2
1. http://www.mediafire.com/?djzmlymkmmd
2. http://www.mediafire.com/?hm02dhzynyc
3. http://www.mediafire.com/?mmmyimzn1mm
4. http://www.mediafire.com/?nziztrzvug2
5. http://www.mediafire.com/?nm5gywb5me5

- CD test Album Josefine Cronholm & IBIS - Hotel Paradise: Dành cho những bộ dàn có độ tinh tế cao 
http://www.mediafire.com/?yytdzzjjgmm
http://www.mediafire.com/?2ihzm2jejyn
http://www.mediafire.com/?yigmmgmynm4

- CD Flamenco Passion: CD cực đỉnh của thể loại Flamence trong đó có bài số 5 Ida Y Vueta được cho là 1 bài test siêu khó đối với các bộ dàn.
Link Rs mỗi link tương ứng 1 bài.
List:
01. Galicia Flamenca.
02. Guajira Antigua.
03. Barrio San Miguel.
04. Los Moros.
05. Ida Y Vueta.
06. Las Minas.
07. Camino del Darro.
08. Quelo de Triana.
http://rapidshare.com/files/263952126/045-01.rar
http://rapidshare.com/files/263959145/045-02.rar
http://rapidshare.com/files/263962823/045-03.rar
http://rapidshare.com/files/263971418/045-04.rar
http://rapidshare.com/files/263974908/045-05.rar
http://rapidshare.com/files/263981143/045-06.rar
http://rapidshare.com/files/263985604/045-07.rar
http://rapidshare.com/files/263989567/045-08.rar