Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

CAMCO Amplifiers Q-Power Series

CAMCO Amplifiers Q-Power Series
Q-Power Series 

Đèn LED chỉ ra từng trạng thái dựa trên điện
thế hiện tại. Amp đang bật, tín hiệu hiện tại
(đèn này màu đỏ nếu trong trạng thái bảo vệ)
Đầu ra hiện đăng tắt
Tóm lại, hình này hiển thị đang được bảo vệ tốt


Đầu vào được cung cấp với cả 2  đầu nối XLR và
Phonix, trong khi đầu ra được cung cấp với cả 2
Speakon và Barrier

Thông số kỹ thuật 

Thong số